Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GESTIO I SERVEIS 2014 SL, informa que el titular del lloc web www.geisergrup.com  d’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, Geiser Grup informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és GESTIO I SERVEIS 2014 SL, (d’ara endavant Geiser Grup) amb NIF: B66169442 i domicili social en Ca Fatjo dels Aurons, sn – Cerdanyola del Vallès. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: Info@geisergrup.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús mitjançant el lloc web de Geiser Grup confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per mitjà del lloc web de Geiser Grup, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de geisergrup.com proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat de l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 –  La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos mitjançant Geiser Grup per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts en la web.

 –  L’uso de la informació, serveis i dades ofertes per Geiser Grup contràriament al que es disposa mitjançant les presents condiciones, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT​

Geiser Grup no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços. 

Geiser Grup declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació del seu lloc web. En conseqüència, Geiser Grup no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que mitjançant la navegació que per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

Geiser Grup es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web mitjançant qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ POR INTERNET

Uns certs continguts de la website de www.geisergrup.com contenen la possibilitat de contractació per mitjà d’Internet. Els usos dels mateixos requeriran de la lectura i acceptació obligatòria de les condiciones generals de contractació establertes a aquest efecte mitjançant Geiser Grup .

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Geiser Grup informa els usuaris del seu lloc web que, les dades personals recaptades mitjançant  l’empresa, a través dels formularis apareguts en les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Geiser Grup, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts.

Així mateix, Geiser Grup informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Info@geisergrup.com.

Mentre els usuaris no comuniquin el contrari a Geiser Grup, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l’usuari es compromet a notificar a Geiser Grup qualsevol variació i que Geiser Grup té el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Geiser Grup mitjançant si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Geiser Grup. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual mitjançant l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits por Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i mitjançant qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Geiser Grup.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Geiser Grup. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Geiser Grup.

ACCIONES LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Geiser Grup es reserva, així mateix, la facultat de presentar les acciones civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o a causa de l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador, es regirà mitjançant la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Geiser Grup té el seu domicili a Cerdanyola del Vallès.

CatalanSpanish